reinoldAdvocaat

Ik ben afgestudeerd als licentiaat in de rechten aan de universiteit van Gent in 2000.

In 2001 heb ik aanvullend een master in fiscaliteit gevolgd. 

Ik beschik eveneens over het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken. 

In september 2001 ben ik gestart aan de balie van Dendermonde.

Ik heb de eer gehad om mijn stage te kunnen volgen onder de leiding van twee verschillende stagemeesters, met elk hun eigen werkwijze. De ene meer vanuit een conflictmodel, de andere meer vanuit een model van bemiddeling. 

Ik heb steeds toegewerkt naar een eigen kantoor onder de kerktoren van het liefelijke Aaigem, waar ik tracht te verzoenen wat mijn beider stagemeesters mij hebben meegegeven. 

De combinatie met een politiek ambt als schepen werkt verrijkend.  

CONTACTEER ons

map-img